การเพิ่มสัญลักษณ์และอักขระลงในเอกสารของคุณ

Go down

การเพิ่มสัญลักษณ์และอักขระลงในเอกสารของคุณ

เธ•เธฑเน‰เธ‡เธซเธฑเธงเธ‚เน‰เธญ by Admin on Sat Dec 29, 2007 12:14 pm

การหาอักขระและสัญลักษณ์ที่คุณต้องการ
กล่องโต้ตอบ สัญลักษณ์ เป็นที่ที่ต้องไปเมื่อต้องการแทรกสัญลักษณ์หรืออักขระพิเศษด้วยสัญลักษณ์และอักขระที่มีอยู่ทั้งหมด
ถือเป็นสิ่งที่ท้าทายในการค้นหาสิ่งที่คุณต้องการ
คุณสามารถเปลี่ยนการเลือกอักขระโดยเลือกแบบอักษรที่แตกต่าง
คุณสามารถทำการค้นหาของคุณให้แคบเข้าโดยเลือกเซตย่อยของแบบอักษร

หมายเหตุ
คุณอาจต้องการที่จะดูเหนือกล่องโต้ตอบ สัญลักษณ์
สำหรับการแทรกสมการทางคณิตศาสตร์และอักขระนานาชาติ
โดยเฉพาะในกรณีที่คุณต้องใช้สิ่งดังกล่าวบ่อยๆ

คำแนะนำที่ 1: ให้ลองแบบอักษรที่แตกต่างเพื่อดูความแตกต่างของอักขระ
รายการ
แบบอักษรในกล่องโต้ตอบ สัญลักษณ์ จะแสดงแบบอักษรต่างๆ ที่มีอยู่ใน Word
และแต่ละแบบอักษรจะมีอักขระที่แตกต่าง (ซึ่งบางทีมีความแตกต่างอย่างมาก)
แบบอักษรบางแบบมีการแบ่งออกเป็นเซตย่อยเพื่อให้คุณสามารถดูรายการอักขระตามกลุ่มต่าง

ตัวอย่างเช่นในแบบอักษรแบบ Times New Roman คุณสามารถคลิกที่
เครื่องหมายวรรคตอนทั่วไปในรายการ เซตย่อย
เพื่อดูอักขระเครื่องหมายวรรคตอนอย่างรวดเร็วที่มีในแบบอักษรที่เลือก
ไม่ใช่ว่าทุกแบบอักษรจะมีรายการ เซตย่อย
รายการดังกล่าวจะมีความแตกต่างกันขึ้นอยู่กับแบบอักษรที่เลือก

หมายเหตุ
ในการแสดงรายการ เซตย่อยใน Word 2003 หรือ 2002 สำหรับแบบอักษรต่างๆ
ที่สนับสนุนรายการนี้ ให้คลิกที่ Unicode (ฐานสิบหก) ในรายการ
จากที่ด้านล่างของกล่องโต้ตอบ สัญลักษณ์

ให้ใช้ตัวอย่างดังต่อไปนี้เพื่อช่วยคุณหาชนิดอักขระที่ต้องการ:

ในการหาไอคอนต่างๆ (ลูกศร, รูปหน้านาฬิกา, ไอคอนแสดงอารมณ์ต่างๆ) ให้ใช้แบบอักษร Wingdings, Wingdings 2 หรือ Wingdings 3
ในการหาเศษส่วน ให้คลิกที่เซตย่อย รูปแบบตัวเลข ในแบบอักษรที่สนับสนุนรายการเซตย่อย เช่น Times New Roman
หมายเหตุ
ในกล่องโต้ตอบ สัญลักษณ์ ใส่อักขระเศษส่วนที่ธรรมดามากที่สุดบางอย่าง เช่น
1/8, 1/4, 1/2, และ 2/3 ในกรณีที่คุณต้องการใช้เศษส่วนเพิ่มเติม โปรดดู
คำแนะนำที่ 2

ในการหาส่วนที่เลือกที่จำกัดของอักขระนานาชาติ
ให้คลิกที่เซตย่อยLatin-1 หรือ Latin Extended-A
ในแบบอักษรที่สนับสนุนรายการ เซตย่อย เช่น Arial
คำแนะนำที่ 2: หาสัญลักษณ์ทางคณิตศาสตร์ในตัวแก้ไขสมการ
ในกรณีที่คุณใช้สมการหรือสัญลักษณ์ทางคลิตศาสตร์บ่อย
คุณอาจต้องพิจารณาใช้ตัวแก้ไขสมการของ Microsoft ซึ่งตัวแก้ไขสมการของ
Microsoft จะรวมอยู่ใน Microsoft Office และโปรแกรม Microsoft Office
ในตัวแก้ไขสมการ คุณสามารถเลือกจากมากกว่า 150
สัญลักษณ์ทางคณิตศาสตร์และแม่แบบหรือ framework ต่างๆ ที่มีสัญลักษณ์ เช่น
เศษส่วน อินทิกรัล และการรวมยอด และคุณสามารถสร้างสมการต่าง ๆ
เพื่อเพิ่มลงในเอกสารของคุณ

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้ตัวแก้ไขสมการเพื่อเพิ่มสัญลักษณ์ทางคณิตศาสตร
์ลงในเอกสารของคุณ ให้คลิกที่การเชื่อมโยงภายใต้ ดูเพิ่มเติม

คำแนะนำที่ 3: อักขระนานาชาติ: การใช้แป้นพิมพ์ลัดหรือแป้นพิมพ์ที่แตกต่าง
ในการแทรกอักขระนานาชาติลงในเอกสารของคุณ
คุณสามารถใช้แป้นพิมพ์ลัด หรือในกรณีที่คุณพิมพ์ภาษาอื่นอยู่เสมอ
คุณอาจสลับไปใช้แป้นพิมพ์ที่แตกต่าง

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้แป้นพิมพ์ลัดในการเพิ่มอักขระนานาชาติลงในเอกส
ารของคุณ ให้คลิกที่การเชื่อมโยงภายใต้ ดูเพิ่มเติม
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการสลับไปใช้แป้นพิมพ์ที่แตกต่าง ให้คลิกที่การเชื่อมโยงภายใต้ ดูเพิ่มเติม
วิธีการที่รวดเร็วในการใช้กล่องโต้ตอบสัญลักษณ์
เมื่อคุณรู้จักวิธีใช้กล่องโต้ตอบ
สัญลักษณ์ คุณจะต้องการเปิดกล่องดังกล่าวนี้ให้เร็วที่สุดเท่าที่จะทำได้
คุณสามารถกำหนด Word เองเพื่อให้กล่องโต้ตอบ สัญลักษณ์
เปิดเมื่อคุณคลิกที่ปุ่มแถบเครื่องมือหรือกดแป้นฟังก์ชันหรือแป้นพิมพ์ลัด

คำแนะนำที่ 4: เพิ่มปุ่มแทรกสัญลักษณ์ลงในแถบเครื่องมือ
ในการเปิดกล่องโต้ตอบ สัญลักษณ์ ด้วยการคลิกเพียงครั้งเดียว คุณก็จะสามารถเพิ่มปุ่มแทรกสัญลักษณ์ลงในแถบเครื่องมือใน Word

ตรวจสอบแถบเครื่องมือที่คุณต้องการเพิ่มปุ่ม แทรกสัญลักษณ์ว่าเปิดอยู่และสามารถมองเห็นได้
บนเมนู เครื่องมือ ให้คลิก กำหนดเอง และคลิกแท็บ คำสั่ง
ในรายการ ประเภท ให้คลิก แทรก
ในรายการคำสั่ง หา สัญลักษณ์แล้วจึงลากไปที่ตำแหน่งที่คุณต้องการบนแถบเครื่องมือนี้
ปิดกล่องโต้ตอบกำหนดเอง
ในตอนนี้คุณสามารถใช้ปุ่ม แทรกสัญลักษณ์ ในเวลาที่คุณต้องการเปิดกล่องโต้ตอบ สัญลักษณ์

คำแนะนำที่ 5: กำหนดแป้นพิมพ์ลัดสำหรับกล่องโต้ตอบสัญลักษณ์
ในการเปิดกล่องโต้ตอบ
สัญลักษณ์ ด้วยแป้นฟังก์ชันหรือการรวมแป้น เช่น CTRL+SHIFT+F2 หรือ
CTRL+SHIFT+? คุณจะสามารถกำหนดแป้นพิมพ์ลัดได้

บนเมนู เครื่องมือ ให้คลิก กำหนดเอง
คลิก แป้นพิมพ์
ในรายการ ประเภท ให้คลิก แทรก
ในรายการ คำสั่ง ให้คลิก แทรกสัญลักษณ์
ในกล่อง บันทึกการเปลี่ยนแปลงในให้คลิกที่ชื่อเอกสารปัจจุบันหรือ แม่แบบ ที่คุณต้องการบันทึกการเปลี่ยนแปลงแป้นพิมพ์ลัด
เริ่มต้นการรวมแป้นพิมพ์ลัดของคุณด้วย CTRL ALT หรือแป้นฟังก์ชัน

คลิกที่กล่อง กดแป้นลัดใหม่ แล้วจึงกดแป้นพิมพ์ลัดที่คุณต้องการกำหนด ตัวอย่างเช่น กด ALT พร้อมกับแป้นที่คุณต้องการใช้
ดูที่
ปัจจุบันกำหนดไปยัง
เพื่อดูว่าแป้นพิมพ์ลัดที่คุณกดได้กำหนดไปยังคำสั่งหรือรายการอื่นๆ แล้ว
ในกรณีที่มีการกำหนดแล้ว ให้ลองการรวมอื่น
ในกรณีที่คุณกำหนดแป้นพิมพ์ลัดใหม่
คุณจะไม่สามารถใช้การรวมดังกล่าวสำหรับวัตถุประสงค์เดิมอีกต่อไป
ตัวอย่างเช่น ตามค่าเริ่มต้น กด CTRL+B
จะเปลี่ยนข้อความที่เลือกเป็นตัวหนา ในกรณีที่คุณกำหนด CTRL+B
ให้กับคำสั่งใหม่หรือรายการอื่น
คุณจะไม่สามารถทำให้ข้อความเป็นตัวหนาโดยการกด CTRL+B
เว้นแต่คุณจะเรียกคืนการกำหนดแป้นพิมพ์ลัดให้กลับมายังการตั้งค่าแบบเดิม

คลิกกำหนดค่า
หมายเหตุ
ในการกำหนดแป้นพิมพ์ลัดที่กำหนดเองออกและเรียกคืนการกำหนดแป้นพิมพ์ลัดเดิมของ
Microsoft Word ในแม่แบบหรือเอกสารที่เลือกในกล่อง บันทึกการเปลี่ยนแปลงใน
ให้คลิกที่ ตั้งค่าใหม่ทั้งหมด

ปิดกล่องโต้ตอบ กำหนดแป้นพิมพ์เอง
ปิดกล่องโต้ตอบกำหนดเอง
ในตอนนี้คุณสามารถกดแป้นพิมพ์ลัดที่คุณกำหนดเมื่อใดก็ได้ ที่คุณต้องการเปิดกล่องโต้ตอบสัญลักษณ์

วิธีที่เร็วที่สุดในการแทรกอักขระหรือสัญลักษณ์ที่ใช้บ่อย
ในกรณีที่คุณใช้สัญลักษณ์หรืออักขระเฉพาะบ่อย
คุณสามารถตั้งค่าวิธีที่รวดเร็วในการเพิ่มโดยใช้ แป้นพิมพ์ลัด
หรือรายการการแก้ไขอัตโนมัติ
คุณสามารถหาทั้งสองตัวเลือกในกล่องโต้ตอบสัญลักษณ์
รายการการแก้ไขอัตโนมัติแป้นพิมพ์ลัด


คุณจำเป็นต้องตั้งค่ารายการการแก้ไขอัตโนมัติหรือแป้นพิมพ์ลัดสำหรับแต่ละสัญลักษณ์ห
รืออักขระพิเศษ
(ยกเว้นบางส่วนที่มีอยู่ในเครื่อง)
แต่คุณต้องดำเนินการดังกล่าวเพียงครั้งเดียวเท่านั้น
คุณอาจพบว่ารายการการแก้ไขอัตโนมัตินั้นง่ายต่อการจำมากกว่าแป้นพิมพ์ลัด
ซึ่งจะขึ้นอยู่กับวิธีการที่คุณชอบใช้ในการทำงาน

ข้อแนะนำที่ 6: ตั้งค่ารายการการแก้ไขอัตโนมัติสำหรับสัญลักษณ์หรืออักขระพิเศษ
ด้วยรายการการแก้ไขอัตโนมัติ คุณสามารถพิมพ์ลำดับตัวอักษรและดูตัวอักษรเหล่านั้นเปลี่ยนเป็นสัญลักษณ์หรืออักขระท
ี่คุณต้องการ
ตัวอย่างเช่น ในการใช้รายการการแก้ไขอัตโนมัติที่ตั้งค่าอยู่แล้วใน Word
คุณจะสามารถแทรกสัญลักษณ์ลิขสิทธิ์โดยดำเนินการดังต่อไปนี้:

หาตำแหน่งจุดการแทรกในเอกสารของคุณที่คุณต้องการแทรกสัญลักษณ์นี้
พิมพ์คำว่า ©
สัญลักษณ์เครื่องหมายลิขสิทธิ์จะปรากฏขึ้น

สำหรับรายการของรายการการแทรกอัตโนมัติที่ที่ได้ตั้งค่าไว้แล้วสำหรับอักขระพิเศษ ให้คลิกที่การเชื่อมโยงภายใต้ ดูเพิ่มเติม

ในการตั้งค่ารายการการแก้ไขอัตโนมัติของคุณเอง ให้ดำเนินการดังต่อไปนี้:

บนเมนู แทรก ให้คลิกสัญลักษณ์หรือใช้หนึ่งในแป้นพิมพ์ลัดเพื่อเปิดกล่องโต้ตอบ สัญลักษณ์
คลิกที่แท็บ สัญลักษณ์ หรือแท็บ อักขระพิเศษ
เลือกสัญลักษณ์หรืออักขระพิเศษที่คุณต้องการตั้งค่ารายการการแก้ไขอัตโนมัติ เช่น (อักษรและในภาษากรีกตัวเล็ก)
คลิกแก้ไขอัตโนมัติ
สัญลักษณ์และอักขระจะปรากฏในกล่อง ด้วย

ในกล่อง แทนที่ ให้พิมพ์ลำดับข้อความที่คุณต้องการให้ Word เปลี่ยนโดยอัตโนมัติไปเป็นสัญลักษณ์หรืออักขระที่คุณเลือก เช่น \alpha
คลิก เพิ่ม
ในกล่องโต้ตอบ พิมพ์ ให้คลิก ตกลง
ปิดกล่องโต้ตอบ สัญลักษณ์
คำแนะนำที่ 7: กำหนดแป้นพิมพ์ลัดสำหรับสัญลักษณ์หรืออักขระพิเศษ
แป้นพิมพ์ลัดหลายรายการมีอยู่แล้วใน Word

ตัวอย่างเช่น แป้นพิมพ์ลัดสำหรับการแทรกสัญลักษณ์ลิขสิทธิ์ คือ ALT+CTRL+C

คุณสามารถทำแป้นพิมพ์ลัดของคุณเองโดยคลิกที่ปุ่ม
แป้นลัด เพื่อดูว่าแป้นพิมพ์ลัดกำหนดสำหรับสัญลักษณ์ใดแล้วหรือไม่
ให้คลิกที่สัญลักษณ์ในกล่องโต้ตอบ สัญลักษณ์
และหาแป้นพิมพ์ลัดถัดจากข้อความ แป้นลัด ที่ด้านล่างของกล่องโต้ตอบ
สัญลักษณ์

แป้นพิมพ์ลัดได้มอบหมายสำหรับอักขระพิเศษ

แป้นลัด อักขระพิเศษ
CTRL+F9 เขตข้อมูล
SHIFT+ENTER เส้นหยุด
ALT+CTRL+MINUS SIGN เส้นประยาว
CTRL+MINUS SIGN เส้นประสั้น
CTRL+HYPHEN ยติภังค์เผื่อเลือก
CTRL+SHIFT+HYPHEN ยติภังค์ไม่แยก
CTRL+SHIFT+SPACEBAR ช่องว่างไม่แยก
ALT+CTRL+C สัญลักษณ์ลิขสิทธิ์
ALT+CTRL+R สัญลักษณ์เครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียน
ALT+CTRL+T สัญลักษณ์เครื่องหมายการค้า
ALT+CTRL+PERIOD จุดไข่ปลา
CTRL+`,` เครื่องหมายคำพูดเดี่ยวเปิด
CTRL+', ' เครื่องหมายคำพูดเดี่ยวปิด
CTRL+`, SHIFT+' เครื่องหมายคำพูดคู่เปิด
CTRL+', SHIFT+' เครื่องหมายคำพูดคู่ปิด

ในการกำหนดแป้นพิมพ์ทางลัดของคุณเอง ให้ดำเนินการดังต่อไปนี้:

บนเมนู แทรก ให้คลิก สัญลักษณ์หรือใช้หนึ่งในแป้นพิมพ์ลัดเพื่อเปิดกล่องโต้ตอบสัญลักษณ์
คลิกที่แท็บ สัญลักษณ์ หรือแท็บ อักขระพิเศษ
เลือกสัญลักษณ์หรืออักขระพิเศษที่คุณต้องการตั้งค่าแป้นพิมพ์ลัด เช่น (ตัวอักษรและในภาษากรีกตัวเล็ก)
คลิก แป้นลัด
ในกล่อง บันทึกการเปลี่ยนแปลงใน ให้คลิกที่ชื่อเอกสารปัจจุบันหรือ แม่แบบ ที่คุณต้องการบันทึกการเปลี่ยนแปลงแป้นพิมพ์ลัด
คลิกที่กล่อง กดแป้นลัดใหม่และกดแป้นพิมพ์ลัดที่คุณต้องการกำหนดสัญลักษณ์หรืออักขระ ตัวอย่างเช่น กด ALT+[
ตรวจสอบให้แน่ใจว่าแป้นพิมพ์ลัดที่คุณได้พิมพ์ไม่ได้กำหนดไว้แล้วสำหรับฟังก์ชันอื่น
ใน Word ข้อความถัดจาก ปัจจุบันกำหนดให้กับ ควรเป็น [ยังไม่ได้กำหนด]
คลิก กำหนดค่า และคลิก ปิด
ปิดกล่องโต้ตอบ สัญลักษณ์

ที่มา : http://office.microsoft.com
avatar
Admin
ADMINISTRATOR
ADMINISTRATOR

เธˆเธณเธ™เธงเธ™เธ‚เน‰เธญเธ„เธงเธฒเธก : 37
อายุ : 36
Registration date : 28/12/2007

เธ”เธนเธ‚เน‰เธญเธกเธนเธฅเธชเนˆเธงเธ™เธ•เธฑเธง http://iarmy.4umer.com

เธ‚เธถเน‰เธ™เน„เธ›เธ‚เน‰เธฒเธ‡เธšเธ™ Go down

เธ‚เธถเน‰เธ™เน„เธ›เธ‚เน‰เธฒเธ‡เธšเธ™


 
Permissions in this forum:
เธ„เธธเธ“เน„เธกเนˆเธชเธฒเธกเธฒเธฃเธ–เธžเธดเธกเธžเนŒเธ•เธญเธš